Odstranění bradavic laserem| Endwarts.cz

EndWarts ORIGINAL, EndWarts PEN a EndWarts FREEZE jsou zdravotnické prostředky. Před jejich použitím si pečlivě pročtěte návod k použití.

Odstranění bradavic laserem

Pokud volně prodejné prostředky na ošetření bradavic které jste vyzkoušeli, nebyly úspěšné, může vám lékař či dermatolog doporučit odstranění bradavic laserem. Tento typ ošetření se nejčastěji používá pro odstranění bradavic na chodidlech.

Při odstraňování bradavic laserem se používá intenzivní světelný paprsek, který spálí a zničí tkáň bradavice. Jde o celkem běžnou a rychlou metodu, ale na rozdíl od jiných ošetření bradavic ji nelze provádět doma. Ačkoli je obvykle určena pro největší a nejvážnější případy bradavic, je nutné mít na paměti, že odstranění bradavic laserem nezaručuje trvalé výsledky. Doba rekonvalescence po odstranění bradavic laserem může být dlouhá a ošetřené místo je často několik dní bolestivé. Někdy je vyžadováno i několik ošetření. Odstranění bradavic laserem může být také poměrně drahé.

Různé druhy ošetření laserem

Pro odstranění bradavic laserem existuje několik různých metod. CO2 lasery, které se používají již mnoho let, mohou být celkem účinné, jsou však spojovány s dlouhotrvající bolestí, dlouhým hojením a zjizvením. Novější technikou je pulzní barvivový laser (PDL), který přeruší krevní cévu, která bradavici vyživuje, spálí virus a simuluje imunitní reakci. Třetí možností je fotodynamická terapie (PDT), která spočívá v nanášení fotosenzitivního krému na bradavici a následném ozáření světlem určité vlnové délky.

Kdo by se měl rozhodnout pro odstranění bradavic laserem?

Velkou většinu bradavic lze ošetřit doma použitím volně prodejných prostředků. Někdy však lékař či dermatolog může doporučit odstranění bradavice laserem:

  • pokud máte bradavici několik let,
  • pokud jste vyzkoušeli mnoho prostředků na odstranění bradavic bez kýženého efektu,
  • pokud je bradavice velmi bolestivá,
  • pokud jsou bradavice velké a rozšířené.

Jelikož je laserová chirurgie spojována s bolestí, není vhodná pro odstraňování bradavic u dětí.

Odstraňování bradavic kyselinou mravenčí

Ukázalo se, že použití kyseliny mravenčí vede k úspěšnému odstranění bradavice v 9 z 10 případů, jak to funguje a kdo by ji měl používat?

Kyselina mravenčí

Odstranění bradavic

Existuje několik různých metod pro odstranění bradavic, jaké jsou různé možnosti?

Odstranění bradavic

Jaké jsou alternativy ošetření bradavic laserem?

Odstranění bradavic laserovou chirurgií se obvykle zvažuje až poté, co jiná ošetření bradavic nebyla úspěšná. Většinu bradavic lze ošetřit doma buď roztokem kyseliny mravenčí, který prokázal schopnost odstranit bradavici u devíti z deseti lidí1, nebo zmrazením bradavice oxidem dusným, který bradavici zmrazí na -80°C. Pokud volně prodejné prostředky nejsou účinné, další možná ošetření zahrnují vypálení bradavic, zmrazení bradavic u lékaře (kryoterapie) a chirurgický zákrok (kyretáž).

1Bhat RM, Vidya K, Kamath G. Topical formic acid puncture technique for the treatment of common warts. Int J Dermatol. 2001; 40(6): 415-9.

Rodinný

EndWarts ORIGINAL

Pro celou rodinu

EndWarts ORIGINAL je jedinečný přípravek pro ošetření bradavic, který bradavice účinně vysuší. Jedinečný způsob účinku je přesně to, čím se náš výrobek liší od jiných kyselin na trhu.

EndWarts ORIGINAL
Pečující

EndWarts PEN

Přesná aplikace

Obsahuje stejně silnou a účinnou kyselinu jako EndWarts ORIGINAL. Tento výrobek byl vyvinut a navržen se zřetelem na potřeby zákazníků. Bezpečná metoda pro pohodlné použití.

EndWarts PEN
Nejchladnější

EndWarts FREEZE

Jednorázové ošetření

První prostředek pro domácí ošetření s dostatečně chladným plynem, který zasáhne i ty nejhlubší vrstvy bradavice.

EndWarts FREEZE

Opouštíte stránku EndWarts

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ opustíte stránku společnosti Mylan a přejdete na stránky třetích stran, za jejichž obsah společnost Mylan nenese zodpovědnost.